Förskolan Vingen

Om Förskolan Vingen

Sedan 1989 driver Råslätts Församlingsgemenskap förskolan Vingen.
Vi är glada över att få erbjuda föräldrar möjligheten att ha sina barn
i en förskola som drivs med kristen inriktning.

Vi är en liten förskola med ett stort hjärta. Vi finns mitt på Råslätt.
Råslätt är ett livfullt område som erbjuder många lärande möten med
olika människor och många olika yrken. Det försöker vi ta vara på.
Vi använder oss mycket av det närområdet erbjuder:
skogsutflykter, biblioteksbesök och teatertillfällen finns ofta på
programmet. Flerspråkighet och mångkultur präglar också vår
förskola på ett berikande sätt. Vi är också glada över att ha en
egen kokerska som lagar all mat.

Vingen består av två avdelningar:
Lammet för de yngsta barnen och Lejonet för de äldre barnen.
Avdelningarna har tillsammans plats för ca 30 barn.

Kristen inriktning

Självklart följer vi läroplanen för förskolan, men vi har också en kristen inriktning. Det innebär:

  • Alla familjer är välkomna med sina barn till förskolan, oavsett tro eller livsåskådning.
  • Vi som arbetar här delar den kristna tron med varandra och finns tillgängliga för att möta barnens livsfrågor och att förmedla kontakt med församlingen- förskolans huvudman till familjerna.
  • Vi använder oss av Bibelns berättelser för att arbeta med värdegrunden och för att ge barnen hopp inför framtiden.
  • När barnen samtalar med oss om tro och livsfrågor, så är det viktigt för oss att visa att det är ok att tro på olika sätt, men vi berättar också hur vi själva tror.
  • Barnen möter bön när vi ber bordsbön och i samband med bibelberättelser. Vi sjunger ibland sånger med ett kristet budskap. Barnen deltar själva i bönen/sången när de vill. Men alla visar respekt när någon ber/sjunger.