Förskolan Vingen

Lammet

På avdelningen Lammet går 12 barn i åldrarna 1-3 år.
Här arbetar pedagogerna Ismuni, Ruth, Anna och Angel. 

Telefon till avdelningen: 036 – 33 11 461                   

Mailadress: lammet@vingen.nu