Förskolan Vingen

Lammet

På avdelning Lammet går 12 barn i åldrarna 1-3 år.
Där arbetar pedagogerna; Ismuni Küce, Ruth Berthilsson, Anna Nimmersjö och Angel Narse. 

Telefon till avdelningen: 036 – 33 11 461                   

Mailadress: lammet@vingen.nu