Förskolan Vingen

Lejonet

På avdelning Lejonet går 18 barn i åldrarna 3-5 år.
Där arbetar pedagogerna; Kerstin Melin, Mia Pettersson, Ana Axell och Datev Agop.

Telefon till avdelningen: 072 – 253 67 80

Mailadress: lejonet(@)vingen.nu