Förskolan Vingen

Lejonet

På avdelningen Lejonet går 18 barn i åldrarna 3-5 år.
Här arbetar pedagogerna Ana, Ghada, Jennie, Kerstin och Mia. (Datev är tjänstledig just nu.)

Telefon till avdelningen: 036 – 33 11 462

Mailadress: lejonet@vingen.nu